ELN074 Tester Napona GK-10 M0004A

25.00 KM

Ispitivač je namijenjen aktivnim i pasivnim dijelovima kruga kao detektor prisutnosti napona.
Dodirnemo vrh sonde i odmah znamo je li krug siguran ili pod naponom.
Istosmjerni i izmjenični napon: 12 V, 24 V, 50 V, 120 V, 230 V, 400 V, 600 V
određivanje polariteta: da
definicija faze: ne
nekontaktna mjerenja: ne
dvije postavke osjetljivosti: ne
signalizacija: optička
napajanje: iz napona
frekvencijski raspon: 0–60 Hz
mjerenje kontinuiteta kruga: ne
Kategorija: